سال انتشار: 1925

دانلود فیلم The Gold Rush 1925 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم The Gold Rush 1925

یک جستجوگر برای جستجوی طلا به Klondike می رود و آن را پیدا می کند و موارد دیگر.

دانلود فیلم