سال انتشار: 1927

دانلود فیلم Metropolis 1927 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Metropolis 1927

در شهری آینده نگرانه که به شدت بین طبقه کارگر و برنامه ریزان شهر تقسیم شده است ، پسر مغز متفکر شهر عاشق پیامبری از طبقه کارگر می شود که آمدن منجی را برای واسطه اختلافات آنها پیش بینی می کند.

دانلود فیلم