سال انتشار: 1928

دانلود فیلم The Passion of Joan of Arc 1928 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم The Passion of Joan of Arc 1928

در سال 1431 ، ژان d'Arc به اتهام بدعت در محاکمه قرار گرفت. حقوقدانان کلیسایی سعی می کنند ژان را وادار کنند که ادعاهای خود در مورد ر visیاهای مقدس را پس بگیرد.

دانلود فیلم