سال انتشار: 1950

دانلود فیلم All About Eve 1950 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم All About Eve 1950

یک مضمون به ظاهر ترسو اما مخفیانه بیرحمانه خود را به زندگی یک ستاره پیر برودوی و حلقه دوستان تئاترش القا می کند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Sunset Blvd 1950 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Sunset Blvd 1950

یک فیلمنامه نویس رابطه خطرناکی با یک ستاره کمرنگ فیلم که مصمم به بازگشت پیروزمندانه است برقرار می کند.

دانلود فیلم