سال انتشار: 1962

دانلود فیلم To Kill a Mockingbird 1962 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم To Kill a Mockingbird 1962

آتیکوس فینچ ، وکیلی در جنوب دوره افسردگی ، از یک سیاه پوست در برابر اتهام تجاوز جنسی غیرقابل دفاع ، و فرزندانش در برابر تعصب دفاع می کند.

دانلود فیلم

دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962 زیرنویس فارسی

دانلود فیلم Lawrence of Arabia 1962

داستان T.E. لارنس ، افسر انگلیسی که طی جنگ جهانی اول قبایل مختلف عرب ، که اغلب در حال جنگ بودند ، با موفقیت متحد شد و رهبری آنها را به منظور جنگ با ترک ها بر عهده گرفت.

دانلود فیلم